Hoe moeten we ons kind aanmelden?

Ouders en andere belangstellenden kunnen altijd een afspraak maken voor een oriënterend bezoek op Het Palet.

We hebben nog geen beschikking voor ons kind, zou het toch al geplaatst kunnen worden, omdat we het zo hard nodig vinden?
Nee, een kind zonder beschikking mag wettelijk niet geplaatst worden.

Moet mijn kind naar Het Palet wanneer er een beschikking is afgegeven?
Wanneer u een beschikking hebt gekregen voor het SBO, kunt u hiermee uw kind aanmelden. U bepaalt zelf, eventueel na een oriënterend bezoek, of u dat wil of niet. Doet u het niet, dan is het verstandig de beschikking goed te bewaren, later wilt u het misschien alsnog wel.

Mijn kind krijgt logopedie in een particuliere praktijk, kan Het Palet dit ook verzorgen?
Meestal is het zo dat de logopedische behandeling door de logopedist van de SBO-school kan worden voortgezet, na overdracht van de gegevens.

Welke mogelijkheden hebben leerlingen van het Speciaal Basisonderwijs voor plaatsing  in het voortgezet onderwijs?
Soms op 12-jarige, maar meestal op 13-jarige leeftijd verlaten de leerlingen Het Palet. Ze nemen voorafgaand deel aan een uitgebreid schoolkeuzeonderzoek. Op grond van een leerlingbespreking wordt het schoolkeuzeadvies tot stand gebracht en met de ouders besproken. De meeste leerlingen gaan naar het VMBO (met of zonder leerweg ondersteuning) of naar een school voor praktijkonderwijs.

Voor verdere informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur (Bernard van Gils). Telefoon: 0168-407 207

Actueel