Medisch protocol

Sinds schooljaar 2020-2021 hanteren we op school een Medisch protocol.

In dit protocol is beschreven hoe we als school omgaan met toedienen van medicijnen, zoals o.a. Ritalin en Paracetamol.
Tevens is erin beschreven hoe we omgaan met het uitvoeren van medische handelingen zoals bijvoorbeeld het toedienen van een spuit bij diabetici.

U kunt het protocol openen via onderstaande link.

Medisch protocol

Actueel