School Ondersteunings Profiel (SOP)

Iedere school heeft een School OndersteuningsProfiel, het zogenaamde SOP.
In dat SOP wordt weergegeven waar de school goed in is en waar ze minder kennis van hebben.

Het gaat om de inzetbaarheid van kennis en specialisten om kinderen met specifieke zorgbehoeften goed te kunnen begeleiden.

Via onderstaande link kunt u aflezen hoe het SOP van Het Palet eruit ziet. Met andere woorden, waar de kennis en mogelijkheden liggen om uw kind de benodigde begeleiding te geven die uw kind nodig heeft.

SOP Palet 2020-2021

Actueel