Wat doet de MR?

Wat is een MR

Een medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen op die manier invloed uitoefenen op de plannen die de school maakt en uitvoert. Ook het Palet heeft een MR.

Wat doet de MR
De MR praat mee met de schooldirectie. Belangrijke plannen worden eerst met de MR besproken voor er besluiten worden genomen. Op die manier kan de MR ervoor zorgen dat zaken op school beter geregeld worden.
De MR is er voor leerlingen, hun ouders en het personeel van onze school.

De MR moet instemmen met bijvoorbeeld het schoolplan en het schoolregelement. Hierover heeft de MR dus instemmingsrecht
Richting het schoolbestuur heeft de MR adviesrecht. Adviezen van de MR worden door directie en bestuur serieus bekeken. Adviezen aan het schoolbestuur hoeven niet 1 op 1 overgenomen te worden.

De MR vergadert 5 á 6 keer per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn meestal openbaar. Wilt u een keer een vergadering bijwonen, meld u zich dan bij Nicole Thiele (mr@paletklundert.nl ).
1 keer per jaar legt de MR verantwoording af naar u in de vorm van een jaarverslag. Het volledige verslag vindt u op deze site.

Wie zitten in de MR
De MR bestaat uit leerkrachten en ouders van leerlingen van onze school.

De leerkrachten die in de MR zitten zijn:

Nicole van Eekelen (secretaris), leerkracht van groep G

Roel van Dijk, vakleerkracht gymnastiek, mrt-er

De ouders die in de MR zitten zijn:

Evelien van Dam (voorzitter), moeder van Owen uit groep G

Petra Evegaars, moeder van Bryan uit groep B

 

We zijn er voor uw kind en u!
Wij vinden het belangrijk om ook van u te horen wat u bezighoudt. Heeft u een goed idee? Of vindt u dat dingen beter kunnen? Neem contact met ons op!
Verder houden wij u via de nieuwsbrief en de website op de hoogte van onze activiteiten.

Hoe kunt u ons bereiken
U kunt mailen met de secretaris (mrpalet@dewaarden.nl) . U kunt haar ook bellen op het nummer 0168-407207 (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag)

Actueel