MR

De MedezeggenschapsRaad van het Palet

De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan tussen de schoolleiding, medewerkers van de school en de ouders / verzorgers. Elke school is bij wet verplicht een MR te hebben. De leden van de MR worden gekozen vanuit ouders (de oudergeleding) en vanuit personeel (de personeelsgeleding).

De MR overlegt over belangrijke schoolzaken zoals:

– inzet van personeelsformatie en financiële middelen

– belangrijke samenwerking met externe partijen

– veranderingen binnen het onderwijs

– ouderbetrokkenheid

 

Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding heeft advies- en/of instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn voor de school en die niet schooloverstijgend zijn. Bijvoorbeeld het schoolplan. Voor bovenschoolse zaken is de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) ingericht.

Het aantal mensen in een MR is afhankelijk van de schoolgrootte. Op het Palet zijn vier mensen die de MR vertegenwoordigen.

Namens de oudergeleding: Evelien van Dam (voorzitter) en Petra Evegaars

Namens de personeelsgeleding: Roel van Dijk en Nicole van Eekelen (secretaris)

Actueel

De kop is er weer af

Inmiddels zijn we weer een week aan de slag. Alle juffen en meesters zijn weer uitgerust terug gekomen van vakantie. En ook alle kinderen zijn weer ge ...
[lees verder]

Duinoord was geweldig!

De schoolreis naar Duinoord was erg leuk vandaag. Ons kwam het heel goed uit dat de bus wat verlaat was, konden we lekker bijna een uur langer spelen ...
[lees verder]

Luizenkliniek

Heeft uw kind last van hoofdluis en krijgt u het lastig onder controle? De luizenkliniek kan een oplossing zijn. ...
[lees verder]

Nieuwe foto's

Er zijn  foto's van de Koningsspelen geplaatst op de website! Veel kijkplezier

foto's kinderboekenweek

De foto's van de kinderboekenweek staan op de website!

Gruwelijk eng

De voorbereidingen voor de kinderenboekenweek zijn in volle gang. Spannend .....

Volle gang

Inmiddels zijn we weer in volle gang. Voorbereidingen voor de oudergesprekken deze week, de kinderboekenweek komt er weer aan en de eerste uitstapjes ...
[lees verder]