Kwaliteitsonderzoeken

Aan het eind van 2018 zijn onder ouders en verzorgers, kinderen uit de groepen E t/m I en al het personeel van Het Palet vragenlijsten uitgezet om de kwaliteit van onze school te meten.
De uitslag van deze vragenlijsten kunt u hieronder vinden. Op basis van deze vragenlijsten is een conclusie getrokken welke gaat leiden tot het nieuwe Schoolplan van 2019-2023. Zo gauw dat plan klaar is wordt het op deze website openbaar gemaakt.

Oudertevredenheidsonderzoek 2018-2019

Leerlingentevredenheidsonderzoek 2018-2019

Lerarentevredenheidsonderzoek 2018-2019

Basiskwaliteit team 2018-2019

Basiskwaliteit MT 2018-2019

Actueel